18.05.2018.

Primopredaja novih strojeva za Komunalni centar Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad  nabavio  je   Komunalnom centru  Ivanić-Grad  nove  profesionalne komunalne strojeve za  uređenje i održavanje  javnih  gradskih  zelenih površina   i  Sportskog  parka  Zelenjak, vrijedne  oko 200.000 kuna   bez  PDV-a, za koje je  danas  prije podne  bila primopredaja.

Riječ je  o dva Ferisova  stroja  više klase  za košnju visoke trave  i malčiranje, jednom  traktoru kosilici  s  košarom za sakupljanje trave, dvije  Stigine samohodne rotacijske kosilice,   zatim 7  Stilovih flakserica, 2 motorna puhalnika, dvije  motorne pile  i   jednim  škarama  za  šišanje  živica.

Grad   će  putem ivanićgradske  Razvojne agencije  aplicirati  za  spomenuta  sredstva na natječaj  Ministarstva graditeljstva, koje bi  sufinanciralo  nabavu  strojeva  sa 30 posto.  Ukoliko  se  ne ostvari ovo  sufinanciranje  od  strane  Ministarstva graditeljstva, obzirom  da  je  Grad Ivanić-Grad  po razvijenosti  u  6. skupini, što znači  da  je među razvijenijim gradovima,  tada će  prema  riječima  zamjenika  gradonačelnika  Tomislava Cuvaja, Grad  sam  financirati  nabavu  spomenutih  strojeva Komunalnom  Centru, što je potvrdio i  direktor  Mario Mikulić.

Primopredaji  komunalnih strojeva nazočio  je zamjenik gradonačelnika Tomislav Cuvaj,  direktor  Komunalnog  centra Mario  Mikulić   i  zaposlenici   koji će  raditi   sa   spomenutim  strojevima.