22.05.2018.

OBAVIJEST – posjednicima zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta o zakonskoj obvezi ispitivanja plodnosti tla

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18) u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, uz to što je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla, ima i status referentnog laboratorija za tlo. S tim u vezi, obavještavaju se svi posjednici zakupa, dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta da su u obvezi ispitivanja plodnosti tla sukladno Pravilniku o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta – Glava III, članci 27.-34. (Narodne novine, broj 43/14).

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, zajedno s drugim ovlaštenim laboratorijima zaprima zahtjeve za ispitivanje plodnosti tla za 2018. godinu i provodi kontrolu do sada analiziranog poljoprivrednog zemljišta. Priloženi Upitnik i Zahtjeve za ispitivanje plodnosti tla potrebno je dostaviti popunjene na e-mail: zzt@hcphs.hr ili poštom na adresu: Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Odjel za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, Vinkovačka cesta 63 C, 31 000 Osijek do 31. svibnja 2018. godine.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: