02.03.2018.

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

U srijedu je u Spomen Domu Alojza Vulinca održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada. Vijeće je donijelo suglasnost na Privremeni Statut Visoke škole Ivanić- Grad, što je jedan od preduvjeta za osnivanje obrazovne institucije kako bi se omogućilo registriranje i pozicioniranje Visoke škole, odnosno uvođenje u sudski registar i upis prvih studenata na idućem upisnom roku.

Hrvatska će od sljedeće akademske godine imati jednu visoku školu više. Riječ je o Visokoj školi Ivanić-Grad, u kojoj će se školovati budući fizioterapeuti, zanimanje koje je sve traženije na našem tržištu rada. Upravo je tema te Visoke škole bila jedna od najvažnijih točaka na sjednici Gradskog vijeća Ivanić-Grada.

Naime, Ivanić-Grad, sada sa sigurnošću može reći, da će od sljedeće akademske godine imati Visoku školu. I to Visoku školu za kojom vlada veliki interes, moglo se čuti na sjednici Gradskog vijeća Ivanić-Grada, kojoj je nazočio i privremeni dekan te Visoke škole Mile Marinčić. Privremeni dekan tako je istaknuo da je najveći interes za fizioterapiju, te da će studenti na kraju 3. godine studija i prikupljenih 180 ESCT bodova imati naziv stručni prvostupnik fizioterapije ili bacc. u fizioterapji. 

Maričinić je rekao kako će na tom Visokom učilišti cijena jedne godine biti 11 tisuća kuna što je daleko manja cijena nego na nekim drugim učilištima. Gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš rekao kako već znaju da će u rujnu upisati 40 studenata i to 20 redovnih i 20 izvanrednih studenata za studij fizioterapije. Značajnu ulogu i cijelom projektu ima i bolnica Naftalan, u okviru koje će se odvijati sva praktična nastava, dodao je gradonačelnik Leš. 

On je istaknuo i kako je cijeli projekt Viskoe škole u Ivanić-Gradu pomoglo Veleučilište iz Vukovara, koje im je mentor, te se nada da će u sljedeće 2 godine, do kada im je to Veleučilište mentor, uz njihovu pomoć steći samostalnost. Privremeni dekan Marinčić sve je vijećnike podsjetio na cjelokupni put osnivanja visoko obrazovne ustanove u Ivaniću, koji je doista završen u rekordnom vremenu.Marinčić je tako rekao da treba biti kristalno jasno, i da više nema kuloarskih priča, kako to sve traje 4 godine, jer je pitanje Visoke škole u Ivanić-Gradu riješeno u roku od godinu dana  Rekao je da se to nije dogodilo nigdje u Hrvatskoj da je netko takvim putem kao Ivanić-Grad riješio u godinu dana pitanje postavljanja visoke škole i novog studijskog programa, a da to nije određeno s nekih viših institucija. 

Marinčić je i dodao kako je prvi čovjek Ivanić-Grada, gradonačelnik Javor Bojan Leš za tu visoku školu odabrao teži, ali bolji put za školu, kada je odlučio da se osnuje vlastita visoka škola, a ne dislocirani studij. Recimo kako je ivanić-gradsko Vijeće na sjednici donijelo i novu odluku o provedbi izbora za Vijeća mjesnih odbora. Upravo će ti izbori u Ivanić-Gradu vrlo brzo biti aktualni, budući slijedi njihovo raspisivanje. 

13 prisutnih vijećnika dalo je suglasnost na nabavu i ugradnju digitalnog projektora i opreme za kino u Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad u vrijednosti od 364.000 kuna. Nabava i ugradnja projektora planirana je tijekom ove godine.

Također, donesena je i Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Ivanić-Grada kojom se uređuje njihov pravni i upis u zemljišne knjige, način upravljanja, financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja, te zaštita nerazvrstanih cesta.

Vijećnici su donijeli i Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Ivanić-Grada u svrhu usklađivanja s novim važeći propisima, odnosno s izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi.

Izglasane su odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća kako bi se ujednačio s izmjenama Statuta Grada Ivanić- Grada koje su donesene na prošloj sjednici.