20.07.2018.

REZULTATI JAVNOG POZIVA za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

Na osnovi članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) te u skladu s Odlukom gradonačelnika o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 022-05/18-01/30, URBROJ: 238/10-02-02-03/8-18-3, od 05. travnja 2018.g.) nakon provedenog postupka  u skladu s Javnim pozivom  za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

REZULTATE JAVNOG POZIVA

za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

 

Na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Ocjenjivačko povjerenstvo za ocjenjivanje i predlaganje programa financiranja udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. Godinu prijavljenih na Javni poziv  za financiranje programa udruga u području poljoprivrede iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. Godinu na svojoj sjednici održanoj dana 18. srpnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 19. srpnja 2018. godine Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu za sufinanciranje programa udruga iz područja poljoprivrede (KLASA: 022-05/18-01/52, URBROJ: 238/10-02-02-03/8-18-1) kojim se utvrđuje konačna raspodjela sredstava za programe udruga u području poljoprivrede u 2018. godini kako slijedi:

  • Udruga proizvođača bučinog ulja Hrvatske  10.000,00 kuna
  • Udruga vinogradara i vinara „Brenta“            10.000,00 kuna
  • Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja „Mali uzgajivač“ Ivanić-Grad                          7.000,00 kuna
  • Pčelarsko društvo „Moslavina Otok Ivanić“    6.000,00 kuna 

 

KLASA: 401-01/18-04/3                                                                    Pročelnik:

URBROJ: 238/10-02-02-03/8-18-15                                          Milivoj Maršić, dipl.oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: