26.01.2018.

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada

Jučer je u Spomen domu Alojza Vulinca održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada.
Nakon aktualnog sata 17 prisutnih vijećnika jednoglasno je prihvatilo odluku o izdvajanju naselja Caginec i pripajanju naselju Ivanić- Grad, odnosno izdvajanju dijela Mjesnog odbora Caginec- Prkos i pripajanju Mjesnom odboru Gornjem Šarampovu. Zbog toga su prihvaćene i izmjene granica naselja i jedinica mjesne samouprave, a sve u svrhu objedinjavanja Poduzetničke zone Sjever- Zone 6 pod jednim naseljem zbog olakšavanja svakodnevnog poslovanja prisutnim tvrtkama.

Vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova i prometnicu koja s Ulice 65. bataljuna ZNG prolazi kroz Poduzetničku zonu kao glavna prometnica imenovalo Poduzetničkom ulicom, čime je svim investitorima u Zoni 6 konačno omogućeno registriranje svojih društva.
Također, prihvaćena je ponuda za kupnju nekretnina tvrtke Hvaljen budi d.o.o. iz Zagreba koja će u poduzetničkoj zoni izgraditi pogon za proizvodnju i obradu krumpira, za što planira zaposliti ukupno 10 NKV radnika.

S 15 glasova ZA i 2 suzdržana (Goran Leš i Davor Srebačić) prihvaćena je odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna za redovito financiranje političkih stranaka i predstavnika grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 650 kn mjesečno po vijećniku.

Direktorica trgovačkog društva Ivakop, Sanja Radošević izvijestila je vijeće o novom načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada. Najveća promjena je odvoz bio otpada koji će se odvoziti najmanje 4 puta mjesečno, a svako će kućanstvo morati potpisati izjavu o željenom načinu prikupljanja otpada. Istaknula je i kako će reciklažno dvorište Grada Ivanić-Grada biti izgrađeno na lokaciji Tarno za koje je ishođena građevinska dozvola, a pripreme za izgradnju su u tijeku. Brojne novosti utjecat će na povećanje cijene odvoza otpada i do 30 % dosadašnjeg iznosa računa.

Donesen je i plan rada Gradskog vijeća za 2018. godinu, te izmjene i dopune Statuta Grada Ivanić- Grada od kojih su najvažnije točke kojima se omogućuje raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika i njegovih zamjenika, koji može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača ali i 2/3 članova Gradskog vijeća.

Na kraju sjednice, vijećnik Krešimir Golubić pozvao je sve prisutne i slušatelje na jubilarni 30. Karate kup Mladosti koje će se održati u nedjelju 11. veljače.