07.02.2018.

Poziv na sudjelovanje u Anketi za utvrđivanje interesa i potreba građana za rješavanje stambenog pitanja uključivanjem u program društveno poticane stanogradnje (program POS-a) na području Grada Ivanić-Grada

Grad Ivanić-Grad, u cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba građana i poboljšanja kvalitete stanovanja, provodi anketu za utvrđivanje interesa i potreba građana za rješavanje stambenog pitanja uključivanjem u program društveno poticane stanogradnje (Program POS-a) na području Grada Ivanić-Grada.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu prema Programu POS-a imaju građani - državljani Republike Hrvatske, pri čemu prvenstvo na kupnju stana neovisno od načina plaćanja imaju građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja.

 

Neke od pogodnosti Programa POS-a su sljedeće:

  • za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac osigurava financijska sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 15% predračunske vrijednosti stana,
  • za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata, kupac s invaliditetom i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne mora osigurati financijska sredstva kao vlastito učešće,
  • kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate, uključivo mogući poček plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji,
  • mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena, s time da iznos mjesečnog obroka ne može biti niži od 0.25% prodajne cijene stana,
  • cijena četvornog metra stana sastoji se od etalonske cijene građenja, koja može maksimalno iznositi 804,04 €/m² neto korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate), te cijene zemljišta, komunalne infrastrukture i priključka, koja može maksimalno iznositi 321,62 €/m² neto korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate),
  • maksimalna (najviša) cijena četvornog metra stana iznosi 1.125,66 €/m² neto korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

U vezi s gore navedenim, radi utvrđivanja interesa za kupnju stanova, te za potrebe razrade svih drugih elemenata vezanih uz realizaciju programa društveno poticane stanogradnje u Gradu Ivanić-Gradu, ocijenjeno je nužnim provesti prethodno ispitivanje građana.

Stoga pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje u ovoj anketi na način da anketni upitnik objavljen u prilogu ovog poziva popune i dostave osobno ili putem pošte na adresu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, ili elektroničkim putem na e-mail adresu: marina.siprak@ivanic-grad.hr, i to najkasnije do 10. travnja 2018. godine. Podaci prikupljeni ovom anketom služit će isključivo u svrhu ocjene stanja stvarnih stambenih potreba na području Grada Ivanić-Grada, te mogućnosti njihovog rješavanja putem programa društveno poticane stanogradnje. Anketni upitnik može se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 (prizemlje) ili na web stranici www.ivanic-grad.hr.

 

GRAD IVANIĆ-GRAD

PREUZMITE DOKUMENTE: