08.02.2018.

[MREŽA TV - 5x5] Intervju sa gradonačelnikom Grada Ivanić-Grad, 7.2.2018.

Teme: Odluka o odvojenom prikupljanju otpada, uređivanje prometnica, visoko školstvo, turizam, poduzetnička zona, Razvojna agencija i EU fondovi....