24.12.2018.

102 milijuna kuna proračun Grada za 2019. godinu

Na održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada, s 12 glasova ZA, dva suzdržana i dva protiv izglasan je proračun Grada za 2019. godinu u iznosu od 102.129.600 kuna.

Proračun je predstavio gradonačelnik Javor Bojan Leš pri tom istaknuvši najznačajnije projekte u idućoj godini kao što su izgradnja Poduzetničkog inkubatora, Trg u Posavskim Bregima, unapređenje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni UPU 3, projektiranje nogostupa, nastavak projekta šetnice uz rijeku Lonju i ulaganja u objekte Dječjeg vrtića.

Donesen je i drugi rebalans Proračuna za 2018. godinu koji je manji od predviđenog za 9.170.130 kuna.
Dobivena je suglasnost za kupnju nekretnine u Kundekovoj ulici u iznosu 387.000 kuna u sklopu programa Revitalizacije Podgrađa u povijesnoj jezgri Ivanić-Grada koji je vijećnicima predstavila ravnateljica Muzeja Ivanić- Grada Vida Pust Škrgulja.

Zbog novog Zakona o komunalnom redarstvu potrebno je bilo ponovo donijeti Odluke o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi i određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, u kojima nema promjene u financijskom opterećenju za građane.

Prihvaćena je donacija Zajednice udruga proizašlih iz Domovinskog rata Gradu Ivanić-Gradu od 400.000 kuna koja će namjenski biti iskorištena za ishođenje projektne i sve ostale dokumentacije u svrhu izgradnje Doma za hrvatske branitelje i obitelji u Ivanić-Gradu.

Prihvaćene su Odluke o konačnoj listi kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018./2019.
Učenicima i studentima s područja Grada Ivanić- Grada dodijeljeno je ukupno 30 stipendija po kriteriju izvrsnosti i socijalnom kriteriju u iznosu od 500 kuna mjesečno za učenike i 1000 kuna mjesečno za studente.

O poslovanju i radu trgovačkog društva Razvojna agencija IGRA u 2017. godini izvijestio je direktor Valentin Gadža napomenuvši kako je agencija u prošloj godini realizirala ukupno 12.640.000 kuna za sufinanciranje razvojnih projekata Grada Ivanić- Grada kao što su poduzetnički inkubator, Croatian makers plus za darovitu djecu, projekt CircPro, izgradnja pješačke staze u Šumećanima i dr.

Na samom kraju sjednice prihvaćena je i odluka kojom se proširuje djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Ivanić- Grad na kupnju i prodaju robe, popravke i održavanje motornih vozila, prijevoz robe i ispumpavanja, pružanje usluga vatrogasnih dežurstva, tehničke pomoći i zaštite, te provođenje stručnih istraživanja, ispitivanja, analiza i davanje mišljenja i potvrda u vatrogasnoj djelatnosti.

 

Obiteljski radio Ivanić