17.04.2018.

Izlijevanje sirove nafte u Donjoj Poljani

Jučer je u Ivanić Gradu došlo do propuštanja priključnog naftovoda bušotine na Donjoj Poljani, te se nafta počela izlijevati prema obližnjoj kući i ribnjaku.

Brzom intervencijom djelatnika INA-e, policije, te AEKS-a, nije došlo do većeg zagađenja. Kvar je brzo bio detektiran, te su radnici AEKS-a počistili područje na kojem se nafta izlila.

Nakon slanja upita INA-i o jučerašnjem događaju, dobili smo sljedeći odgovor:
Jučer, 16. travnja, oko 13 sati na području Grada Ivanić-Grada došlo je do propuštanja priključnog naftovoda bušotine Iva-23 uslijed čega je došlo do izlijevanja kapljevine u količini od 4 m³, uglavnom slojne vode s oko 0,4 m³ sirove nafte. Pri tome je zahvaćeno oko 150 m² okolne livade bez ugrožavanja obližnjih stambenih objekata i vodotoka. Propuštanje naftovoda brzo je detektirano te se odmah pristupilo njegovoj sanaciji, kao i sanaciji terena, od strane ovlaštenih kompanija. INA je o događaju obavijestila sve nadležne inspekcije.