11.09.2017.

Poziv stanovnicima povijesne jezgre na prezentaciju

obavještavamo vas da je objavljen Javni poziv Ministarstva kulture na koji se Grad Ivanić-Grad ima priliku prijaviti za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2018. godinu.

Navedenim Programom omogućena je prijava objekata evidentiranih kao kulturno-povijesna vrijednost unutar kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grada ili zaštićenih kao kulturno dobro!

Objekti koji su evidentirani od strane Ministarstva kulture kao kulturno-povijesna vrijednost

 • k.č.br. 2044 k.o. Ivanić-Grad – Ulica kralja Tomislava 45 (Vatrogasni dom)
 • k.č.br. 2044 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 19
 • k.č.br. 2034 k.o. Ivanić-Grad – Tvrđavska 7
 • k.č.br. 2029 k.o. Ivanić-Grad – Tvrđavska 10
 • k.č.br. 2041 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 18
 • k.č.br. 2040 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 16
 • k.č.br. 2012 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 2
 • k.č.br. 2011 k.o. Ivanić-Grad – Trg Vladimira Nazora 11
 • k.č.br. 2583 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 7
 • k.č.br. 2582 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 12
 • k.č.br. 2589 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 8
 • k.č.br. 2580 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 14
 • k.č.br. 2564 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 11
 • k.č.br. 2563 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 9
 • k.č.br. 2561 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 7
 • k.č.br. 2588 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 10
 • k.č.br. 2567 k.o. Ivanić-Grad - Deželićeva 12
 • k.č.br. 2540 k.o. Ivanić-Grad - Deželićeva 21a
 • k.č.br. 2539 k.o. Ivanić-Grad - Deželićeva 23
 • k.č.br. 2533 k.o. Ivanić-Grad - Deželićeva 11
 • k.č.br. 2591/1, 2591/2 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 2 i 4

Posebno pozivamo stanovnike povijesne jezgre, koji su vlasnici gore navedenih nekretnina u PODGRAĐU, kako bi se detaljnije upoznali s objavljenim javnim pozivom za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara.

Prezentacija uvjeta i kriterija iz objavljenog javnog poziva održati će se dana 13. rujna 2017. godine (srijeda) u maloj Sali Pučkog otvorenog učilišta (PUO) s početkom u 16 sati.

Prijava će se odnositi na izradu potrebne projektne dokumentacije za obnovu/očuvanje kulturnog dobra.

Prvi objekti koji će se prijaviti na natječaj odabrani su uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva kulture, zajedničkim obilaskom terena Podgrađa, a prema sljedećim bitnim kriterijima:

- nekretnina mora biti smještena unutar Podgrađa
- evidentirana kao kulturno-povijesna vrijednost od strane Ministarstva kulture ili zaštićena kao kulturno dobro
- smještena na bitnim pozicijama u Podgrađu
- bez „spornog“ tereta u zemljišnim knjigama
- značaj objekta s obzirom na doprinos povjesnih osoba za Grad Ivanić-Grad
- ugroženost nekretnine i vrsta gradnje

Grad Ivanić-Grad namjerava na spomenuti Program za 2018. godinu prijaviti prvih nekoliko objekata koji su smješteni unutar Podgrađa, kao najstarijeg povijesnog naselja u Gradu Ivanić-Gradu, a prema kriteriju Ministarstva kulture.

Iz gore navedene skupine objekata u privatnom vlasništvu na natječaj za 2018. godinu prijaviti će se sljedeći objekti:

 1. k.č.br. 2041 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 18 (ulazak u Podgrađe-istaknuta vizura na gradske simbole-vijećnicu)
 2. k.č.br. 2012 k.o. Ivanić-Grad – Basaričekova 2 (ulazak u Podgrađe-malobrojna očuvana povijesna građevina na području Grada)
 3. k.č.br. 2561 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 7 (povjesni značaj Stjepana Grkca)
 4. k.č.br. 2580 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 14 (primjer autentičnog graditeljstva Starog Ivanića)
 5. k.č.br. 2540 k.o. Ivanić-Grad - Deželićeva 21a (jedini čardak u Podgrađu)
 6. k.č.br. 2034 k.o. Ivanić-Grad – Tvrđavska 7

Kundekova kuća na k.č.br. 2591/1, 2591/2 k.o. Ivanić-Grad - Kundekova 2 i 4 je zaštićena kao kulturno dobro i osobito je vrijedna nekretnina te se ona priijavljuje kao nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Ostale nekretnine će se uz sudjelovanje predstavnika Ministarstva kulture na isti način određivati u 2018. godini te prijavljivati na natječaj Ministarstva kulture za 2019. godinu, prema kriteriju Ministarstva kulture.

Objekti evidentirani kao kulturno-povijesna vrijednost izvan Podgrađa kroz konzervatorske podloge, a unutar kulturno-povijesne cjeline Ivanić-Grada su sljedeći:

 • k.č.br. 2552 k.o. Ivanić-Grad – Savska 46
 • k.č.br. 2524 k.o. Ivanić-Grad – Savska 48
 • k.č.br. 2596 k.o. Ivanić-Grad – Savska 39
 • k.č.br. 1964/2 k.o. Ivanić-Grad – Savska 31
 • k.č.br. 1962 k.o. Ivanić-Grad – Savska 31A
 • k.č.br. 1976 k.o. Ivanić-Grad – Savska 15
 • k.č.br. 1703/1 k.o. Ivanić-Grad – Savska 9
 • k.č.br. 1991 k.o. Ivanić-Grad – Savska 32
 • k.č.br. 1935/2 k.o. Ivanić-Grad – Ulica kralja Tomislava 34
 • k.č.br. 1935/1 k.o. Ivanić-Grad – Maznica 3A 
 • k.č.br. 1917 k.o. Ivanić-Grad – Moslavačka 2
 • k.č.br. 1913/1 k.o. Ivanić-Grad - Moslavačka 8
 • k.č.br. 1912/1 k.o. Ivanić-Grad - Moslavačka 10
 • k.č.br. 1911 k.o. Ivanić-Grad - Moslavačka 12
 • k.č.br. 1894 k.o. Ivanić-Grad - Moslavačka 3

Gradonačelnik:
Javor Bojan Leš, dr.vet.med.