13.09.2017.

Nastavak sanacije nasipa na Dubrovčaku Lijevom

S obzirom da je polovica mjeseca rujna, a radovi na do sada započetoj sanaciji nasipa na Dubrovčaku Lijevom nisu provedeni kraju, Grad Ivanić-Grad zatražio je očitovanje Hrvatskih voda VGO za Srednju i donju Savu.

Dobili smo informaciju da je trenutno u tijeku završetak sanacije nasipa na Prevlaci te da će se nakon toga strojevi preseliti na lokaciju Dubrovčak Lijevi gdje je na lokaciju već dovezen krupni kamen dok će sanacija samog nasipa započeti 22. rujna 2017. godine.