10.10.2017.

OBAVIJEST - Produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije „Bučijada“

Temeljem članka 13. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik, broj 04/11) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 5. listopada 2017. godine donio je sljedeću

ODLUKU

o produljenju radnog vremena

ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije "Bučijada"

I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom održavanja manifestacije "Bučijada", i to za dane:

  • 13. listopada 2017. na 14. listopada 2017. do 03,00 sata,
  • 14. listopada 2017. na 15. listopada 2017. do 03,00 sata.

II.

Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu podnijeti zahtjev koji se nalazi na web stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza te potvrde nadležnog upravnog odjela Grada Ivanić-Grada da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu.

III.

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: