16.11.2017.

Započeli radovi druge faze izgradnje Šetnice uz rijeku Lonju

Izvođenjem radova iskolčavanja trase te početnog iskopa rova u svrhu izmicanja postojećih instalacija, započela je druga faza izgradnje šetnice od mosta u Omladinskoj ulici do mosta u Ulici kralja Tomislava. Započeta druga faza projekta u duljini od cca 580 metara obuhvaća radove na izgradnji šetnice, stabilizaciji nasipa rijeke Lonje uz Školsku ulicu od mosta u Omladinskoj ulici do mosta u Ulici kralja Tomislava te uređenje postojećih pristupnih staza uz groblje. Radove izvodi trgovačko društvo Cvipek d.o.o., a rok za završetak istih je 6 mjeseci od početka radova.

Ukupna vrijednost radova II faze šetnice je 3.465.854,39 kuna, od kojih Grad Ivanić-Grad financira radove u iznosu 1.182.689,96 kuna, a Hrvatske vode koje financiraju stabilizaciju i uređenje nasipa Lonje, sufinanciraju radove u iznosu od 2.283.164,43 kuna. Projekt je potvrđen Ugovorom o sufinanciranju potpisanim 3. listopada 2017. god. između Hrvatskih voda i Grada Ivanić-Grada u cilju uređenja i stabilizacije nasipa rijeke Lonje u Gradu Ivanić-Gradu.

Završetkom radova, šetnica uz rijeku Lonju će imati pješačku i biciklističku stazu, odmorišta i turističko-informativne punktove, uz koje će se moći odvijati i razni programi, a uz rekreativnu, ima i namjenu povezivanja sadržaja Sportskog parka Zelenjak i Specijalne bolnice Naftalan sa starom gradskom jezgrom u ukupnoj duljini 1.600 metara.