07.11.2017.

Započela obnova crkve sv. Nikole u Dubrovčaku Lijevom

Župljani župe sv. Nikole biskupa Dubrovčak Lijevi koji su imali veliku želju za obnovom i uređenjem same župne crkve koja je tada bila u vrlo lošem stanju su prije dvije godine pokrenuli projekt obnove crkve koja je najstarija zidana crkva na našem području grada, te datira iz 1700 godine (točna godina gradnje će se znati nakon izrade konzervatorskog elaborata). Tijekom te dvije godine sanirana je i obnovljena unutrašnjost zvonika same župne crkve, te su ponovno elektrificirana zvona, a ta je investicija iznosila gotovo 100 000,00 kuna, a koju je investirala Sisačka biskupija,Zagrebačka županija, grad Ivanić-Grad i Privredna banka Zagreb.

Potom je uslijedilo prikupljanje dokumentacije koju je naredio Konzervatorski odijel u Zagrebu, a sam projekt je preuzela Ksenija Petrić djelatnica odijela, te se putem natječaja Ministarstva kulture za projekt izvođenja "Snimke postojećeg stanja crkve i izradom glavnoga i izvedbenoga projekta krovišta" osiguralo 70 000,00 kuna, a sam projekt je tijekom 2016. godine odradila tvrtka Intrados projekt d.o.o. iz Zagreba.

Tijekom 2017. godine konačno su započeta konzervatorska istraživanja , te su se isto tako putem natječaja za kulturu Zagrebačke županije osigurala financijska sredstva za izvođenje projekta izrade konzervatorskog elaborata za samu crkvu. Sami radovi započeli su 3.studenoga, dok su sve ovo vrijeme prikupljani potrebni arhivni materijali o samoj crkvi unazad 250 i više godina po našim državnim , te biskupijskim i župnim arhivima.... Same radove na proučavanju unutrašnjosti župne crkve vodi dr. sc. Petar Puhmajer, konzervatorski savjetnik iz Zagreba, a nadzor radova vrši Ksenija Petrić, djelatnica Konzervatorskog odijela u Zagrebu.

Poslije samih radova biti će točno utvrđen izvorni vanjski izgled same župne crkve, te isto tako i njezina unutrašnjost, a nakon završetka konzervatorskih radova donijeti će se smjernice za samu sanaciju župne crkve.

Vrijednost samih konzervatorskih radova je 30 000,00 kuna, dok će još osiguranih 20 000,00 kuna biti uloženo u hitnu sanaciju krovišta iznad sakristije crkve koje je u vrlo lošem stanju. Same radove su uvelike pripomogli i Komunalni centar Ivanić-Grad koji je osigurao same skele u župnoj crkvi, te Vatrogasna postrojba grada Ivanić-Grad koja je osigurala auto-ljestvu za izvođenje istraživanja na vanjskim dijelovima crkve.

Grad Ivanić-Grad isto tako se uključio u samu akciju obnove i uređenja crkve u Dubrovčaku Lijevom, te je izvršio radove na izgradnji vodovoda, odnosno dovođenje vode do same crkve jer je do sada nije bilo,a od velike je važnosti za daljnje akcije  i radove oko crkve. Napomenimo kako je i protekle godine grad osigurao financijska sredstva za izgradnju opločenja staze do sakristije kod same župne crkve.

Same konzervatorske radove nadgleda i ravnateljica Muzeja grada Ivanić-Grada Vida Pust Škrgulja,a radove vodi i kordinira Marko Klak. Nadamo se da će se u narednim mesecima i naš gradski muzej moći uključiti u ovakve akcije i radove na kulturnim dobrima na području grada Ivanić-Grada.