15.11.2017.

Radovi na dvorani u Posavskim Bregima u punom jeku

Radovi na izgradnji dvorane u Posavskim Bregima su u punom tijeku te je ovaj tjedan završena temeljna ploča trim dvorane u podrumu.

Do kraja tjedna se očekuje završetak izrade zidova trim dvorane i nastavak radova na temeljnoj ploči preostalog dijela podruma. Ukoliko vremenske prilike dozvole do kraja godine je u planu završiti cijelu etažu podruma, nakon čega se može se pristupiti uklanjanju privremene konstrukcije zaštite građevinske jame te nastaviti sa izgradnjom same dvorane koja se nalazi u etaži prizemlja.