09.11.2017.

Produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom proslave Martinja

Na temelju članka 12. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada broj 04/2017) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-G.rada (Službeni glasnik, broj 02/14) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 8.11.2017. godine sljedeću

ODLUKU

o produljenju radnog vremena ugostiteljskim objektima

povodom proslave Martinja

                                                                   I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava produljeno radno vrijeme ugostiteljskim objektima povodom proslave Martinja koje će se održati dana 10. studenog  2017. godine.        

                                                                  II.

Gradonačelnik odobrava produljenje radnog vremena za dan 10. studenog na 11. studenog 2017. godine do 03,00 sata.

                                                                  III.

Svi ugostitelji koji namjeravaju raditi u produljenom radnom vremenu, dužni su Gradu Ivanić-Gradu podnijeti zahtjev  koji  se  nalazi  na  web  stranici  Grada  Ivanić-Grada

(www.ivanic-grad.hr) uz obvezno podnošenje potvrde Porezne uprave, Ispostave Ivanić-Grad da nemaju dugovanja s osnove lokalnih poreza te potvrde nadležnog upravnog odjela Grada Ivanić-Grada da ne postoje druga nepodmirena dugovanja prema Gradu.

                                                                  IV.

Ugostitelji koji žele raditi produljeno u skladu s ovom Odlukom dužni su pridržavati se svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i pri tome posebno voditi računa da se ne narušava javni red i mir u ugostiteljskim objektima i oko ugostiteljskih objekata.

O odobrenju produljenja radnog vremena nadležni upravni odjel izdat će posebno rješenje.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. 

Gradonačelnik:

                                               Javor Bojan Leš, dr.vet.med.