20.11.2017.

Održana 3. sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada u proširenom sazivu

U gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, pod predsjedanjem načelnika Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada , g. Željka Posilovića, zamjenika gradonačelnika Grada Ivanić-Grada, 15.11.2017.g. održana je 3.sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada u proširenom sazivu.

Uz predstavnike pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje odnosno civilnu zaštitu i predstavnike operativnih snaga zaštite i spašavanja  Grada Ivanić-Grada, sjednici su prisustvovali i predstavnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb g. Mario Vegar, voditelj odjela za preventivne i planske poslove koji je ujedno po funkciji član Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada i gđa. Maja Milković, viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje.

Povod za održavanje ove preventivne sjednice Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada je nadolazeći zimski period i  potreba da se u skladu s time razmotri stanje pripremljenosti pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje i civilnu zaštitu i  operativnih snaga Grada Ivanić-Grada za pravodobno reagiranje u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta (obilne snježne oborine, led na prometnicama, ekstremno niske temperature, olujno nevrijeme, obilnije kiše, nagli porast vodostaja rijeka).

 Na sjednici su razmotreni i prihvaćeni izvještaji o stanju pripremljenosti pravnih osoba i operativnih snaga koje su podnijeliza Ivakop, direktorica poduzeća gđa. Sanja Radošević, za Vodoopskrbu i odvodnju Zagrebačke županije, voditelj Poslovne jedinice Ivanić-Grad g. Vjekoslav Broz, za Vatrogasnu postrojbu Grada Ivanić-Grada, zamjenik zapovjednika g. Jasmin Kranjčec , za Policijsku postaju Ivanić-Grad, pomoćnik načelnika Policijske postaje Ivanić-Grad g. Davor Jakšić, za Dom zdravlja Zagrebačke županije, voditelj Ispostave Ivanić-Grad gđa. dr. Snježana Prgeša, za Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije, voditelj Ispostave Ivanić-Grad gđa. dr. Monika Matleković te za Ivaplin, direktor poduzeća g. Darko Rupčić.

O stanju pripremljenosti za obavljanje zimske službe na lokalnim cestama na području Grada Ivanić-Grada iscrpno je izvijestio direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad g. Mario Mikulić, zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada. Na sjednicu nisu došli predstavnici Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije koji su zaduženi za prohodnost cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima na županijskim cestama i lokalnim cestama Zagrebačke županije pa je zaključeno da se naknadno zatraži njihovo očitovanje  o programu održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Grada Ivanić-Grada u zimskom razdoblju 2017/2018.

Stožer je također razmotrio i prihvatio pismenu informaciju Hrvatskih voda o pripremljenosti za obranu od poplave na području Grada Ivanić-Grada (zalihe pijeska, vreća, količine vreća s pijeskom i dr.) te informaciju o do sada izvršenim radovima na izgradnji obaloutvrde u Dubrovčaku Lijevom u dužini od cca 300 m.

Na sjednici su razmotreni i prihvaćeni izvještaji ravnateljice Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad gđe. Martine Cuvaj i ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad gđe. Ivane Bajt  o mogućnostima osiguranja uvjeta za privremeno zbrinjavanje osoba koje se zbog vremenskih neprilika zateknu na području Grada Ivanić-Grada u nemogućnosti nastavka putovanja. Konstatirano je da, uz eventualni privremeni smještaj takvih osoba u udomiteljske obitelji o kojima vodi evidenciju Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad,  postoje u planskim dokumentima Grada Ivanić-Grada (Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite) evidentirani i drugi smještajni kapaciteti za adekvatno zbrinjavanje takvih osoba (sportska dvorana, osnovne škole, društveni domovi).

Na kraju sjednice Stožer je primio na znanje informacije predstavnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb vezano za osposobljavanje članova Stožera u cilju podizanja njihove spremnosti za djelovanje u velikoj nesreći i katastrofi koje se, u organizaciji Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Zagreb, planira provesti u prvom dijelu 2018.g. Naglašena je također potreba da se jednom godišnje izvrši smotra raspoređenih obveznika civilne zaštite-pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Ivanić-Grada kao jednog važnog dijela  sustava civilne zaštite Grada Ivanić-Grada koji, zajedno sa Stožerom CZ, Vatrogasnom postrojbom, DVD-ima članovima Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada, Gradskim društvom Crvenog križa Ivanić-Grad, pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje i civilnu zaštitu,  čine operativne snage civilne zaštite Grada Ivanić-Grada.