13.11.2017.

Dječji vrtić Ivanić-Grad dobio logopeda

Dječji vrtić Ivanić Grad je u svoj stručni tim od ove pedagoške godine uključio i logopeda, te vjerujemo da će kvaliteta usluga koje pružamo od sada biti još bolja. Logopedinja Maja Celinić ukratko Vam predstavlja područje rada stručnog suradnika logopeda u predškolskoj ustanovi:

Logoped je govorni terapeut koji se bavi patologijom govora i jezika te prevencijom govorno- jezičnih poremećaja.

U vrtiću logoped provodi:

- opservaciju djece po skupinama i trijažu (probir) djece s govorno-jezičnim teškoćama, PP-om i TUR-om
- ispitivanje i dijagnostiku govorno-jezičnih i glasovnih poremećaja
- ispitivanje predčitačkih vještina djece „predškolaca“
- ispitivanje grafomotoričke zrelosti
- terapeutski rad s djecom
- upućivanje na specijalističke preglede
- vođenje dokumentacije o djeci
- održavanje roditeljskih sastanaka i instruktivni rad s roditeljima u cilju uključivanja roditelja kao bitnog sudionika u rehabilitaciji
- suradnja i planiranje rada s odgojiteljima na području stimulacije govorno-jezičnog razvoja i prevencije govorno-jezičnih poremećaja
- suradnja sa članovima stručnog tima