10.03.2017.

Sanirano krovište nove gradske streljane

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. nastavili su sa radovima na uređenju prostora streljane.

Nakon što je prostor toplane ispražnjen i postavljena nova betonska podloga, s prvom kišom je uočeno da krov prokišnjava. Obavljen je pregled krovišta, gdje je utvrđeno da je izolacija na pojedinim dijelovima krova u potpunosti dotrajala te da niti mnogi ostali elementi krova nisu u uporabnoj funkciji.

Iz tog razloga se pristupilo postavljanju nove izolacije na cjelokupnom krovištu streljane koje je završeno prošli tjedan, nakon čega je uslijedilo testiranje tijekom kišnog vikenda čime je utvrđeno da su svi nedostaci uklonjeni.

Nakon saniranja krovišta, nastavilo se sa unutarnjim uređenjem. Postavljeni su profili za spušteni strop kako bi se povećala energetska učinkovitost samog prostora te su izvršeni svi radovi na postavljanju osvjetljenja meta u streljani kako bi se zadovoljili svi propisani uvjeti.