24.03.2017.

Asfaltiranje Omladinske ulice

U tijeku su radovi na asfaltiranju Omladinske ulice u potezu od raskrižja Vukovarske do raskrižja Savske ulice. U prvoj fazi radova ulica je presvučena izravnavajućim slojom asfalta te su očišćeni slivnici i cijevi u Omladinskoj ulici te u susjednom kvartu stambenih zgrada.

U tijeku su radovi na drugoj fazi koji uključuju podizanje slivnika i šahti nakon čega će se prevući i završni sloj asfalta.

Vrijednost radova iznosi 500.000,00 kuna, a sredstva su osigurana u proračunu Grada Ivanić-Grada.