06.06.2017.

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada

Konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća Ivanić-Grada, koje ima 17 vijećnika, održana je 06. lipnja 2017., a odazvalo se njih 16.

Prema rezultatima izbora, koalicija HDZ-HSLS-Narodna stranka Reformisti ima 8 vijećnika, koalicija SDP-HNS-HSS-HSU ima 5 vijećnika, a Živi zid, Nezavisna lista Željka Posilovića, Nezavisna lista Krešimira Golubića i Stranka rada i solidarnosti Bandić Milan 365 imaju po jednoga vijećnika.

Vijećnici koalicije HDZ-HSLS-Narodna stranka Reformisti su dr. Branko Petrinec, dr. Žaklin Acinger Rogić, Željko Brezovečki, Milica Piličić, Ivor Vajzović, dr. Sanda Špoljarić Carević, Lovorko Matković i Željko Pongrac. Vijećnici koalicije SDP-HNS-HSS-HSU su dr. Pero Vržogić, Krešimir Malec, Drago Dianek, Stjepan Klak i prof. Denis Tovernić. Vijećnik Živog zida je Davor Srebačić, Goran Leš sa Nezavisne liste Željka Posilovića, nezavisni mr. Krešimir Golubić, a Tena Kovačević sa liste Stranke rada i solidarnosti. Prisegnulo je 16 vijećnica i vijećnika, osim Stjepana Klaka, koji se nije odazvao na konstituirajuću sjednicu.  

Prijedloge za predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća Ivanić-Grada je potpisalo 12 vijećnika. Za predsjednika je ponovno izabran Željko Pongrac. Za prvog potpredsjednika izabran je dr. Branko Petrinec, a za drugoga potpredsjednika Gradskog vijeća je izabran Željko Brezovečki.