27.01.2017.

Održana 3. Konferencija o komunalnom gospodarstvu u Bruxellesu

Ovog se tjedna, uz potporu eurozastupnice Ivane Maletić, u Bruxellesu, održala 3. Konferencija o komunalnom gospodarstvu kojoj je nazočio i gradonačelnik Javor Bojan Leš. Na konferenciji su članovi Europske komisije predstavili recentna dostignuća na području upravljanja vodama i odvodnjom, kao i gospodarenja otpadom.

Uz teme iz područja okolišne politike EU obrađivane su i teme poput, lobiranja, EU projekata i investicija kako bi se tematskih projekti mogli kvalitetnije prezentirati kroz aplikativni proces prikupljanja financijskih sredstava.

Sudionici konferencije ujedno su posjetili postrojenje za spaljivanje otpada i proizvodnju električne energije Bruxelles-Energie, kao i postrojenje za obradu otpadnih voda Bruxelles-North te groblja Evere i Laeken.

Inače je Bruxelles poznat po ekološki kvalitetno razvijenom komunalnom sustavu po principu kružne ekonomije koja je nova uzdanica EU-a. Temelj kružne ekonomije bazira se na ponovnom korištenju resursa kako bi se ograničili negativni učinci na okoliš ali i smanjili troškovi.

“Konferencija je defitivno potvrdila i naša nastojana u razvoju komunalnog sustava koji igra važnu ulogu i činjenica je da početak stoljeća definitivno obilježava sveobuhvatan svjetski tranzicijski period od linerne prema kružnoj ekonomiji. Svjesnost u ovom području sve više raste što dokazuje i činjenica da je i Opća skupština UN-a proglasila ovu godinu kao međunarodnu godinu održivog turizma za razvoj. Upravo ova svjetska kretanja inspiracija su i nama na našem razvojnom putu gdje komunalni sustav predstavlja jednu od baza razvoja održivog zdravstvenog i sportsko-rekreacionog turizma u Ivanić-Gradu.” – izjavio je Javor Bojan Leš za ovu prigodu.