18.12.2017.

Predstavljanje nastavka razvojnog projekta Ivanić-Grada Uređenje gradskih sadržaja i kulturne baštine vrijednog preko 30 milijuna kuna

Na press konferenciji održanoj 18.-og prosinca u Ivanić-Gradu predstavljen je razvojni projekt „Uređenje gradskih sadržaja i kulturne baštine“, a u okviru kojega se nastavljaju projekti kojima su ciljevi oplemeniti vizuru grada, revitalizirati gradsko središte te unaprijediti ponudu gradskih sadržaja kako bi se podržao strateški zaokret i usmjerenje prema razvoju turističkog segmenta Grada.

Predstavljanjem projekta svečano se proslavio nastavak razvojnog projekta Grada Ivanić-Grada kroz završetak izgradnje Skate parka kao  jednog od segmenata projekta.

Projekt Uređenje gradskih sadržaja i kulturne baštine obuhvaća niz prostornih intervencija, od uređenja šetnice uz rijeku Lonju do izgradnje novih sportsko-rekreacijskih sadržaja, kao i obnovu kulturnih sadržaja te predstavlja bazu za strateški zaokret prema cjelovitom razvoju zdravstvenog turizma. Uz ovaj projekt, u Ivanić-Gradu se paralelno dodatno razvija prateća infrastruktura, planski se pristupa osiguravanju modernih smještajnih kapaciteta, te se planira širenje ponude koja će obuhvatiti liječilišne i rehabilitacijske tretmane, kao i razvoj edukacijskog centra.

Javor Bojan Leš, gradonačelnik grada Ivanić-Grada izjavio je :“  Razvojem sportsko rekreacijskih sadržaja u Ivanić-Gradu nastojimo ojačati potencijale Ivanić-Grada kao rekreacijske destinacije, te uz mogućnosti koje pruža razvoj zdravstvenog turizma kroz naftalan kao produkt naftnog rudarstva kojemu je ovaj kraj usmjeren već desetljećima i ostale gospodarske projekte u Ivanić-Gradu zadržati i privući mlade obitelji koje će u našem gradu pronaći nove mogućnosti, od zaposlenja, kvalitetnih sportsko-rekreacijskih sadržaja do kvalitetne edukacije čime naš grad nastojimo učiniti atraktivnom destinacijom za život- izjavio je Javor Bojan Leš, gradonačelnik gada Ivanić-Grada koji je predstavio razvojni projekt nastavka Uređenja gradskih sadržaja i kulturne baštine.  „

Na današnji  dan svečano se obilježio završetak radova na Skate parku i sportskim terenima, kojima  je prisustvovao i Tvrtko Perković, Operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina koji je ovom prilikom izjavio: „Zadovoljstvo nam je vidjeti da ovi projekti koje je INA podržala rezultiraju osmjesima na dječjim licima. Ovaj lijepi sportski kompleks koji smo zajedno radili lani, i novi skate park sigurno će doprinijeti boljoj kvaliteti života Ivanić-Grada i cijeloga kraja koji ima važnu ulogu u poslovanju naše kompanije. Budući da planiramo nastaviti naše aktivnosti na ovom području vjerujem da ćemo i nadalje ostati poželjan partner lokalne zajednice."

U sklopu predstavljanja projekta čiju je važnost INA i ovaj puta prepoznala, te sa značajnim novčanim iznosom sudjelovala u sufinanciranju, danas je i obilježen završetak radova na Skate parku i sportskim terenima koji će  mladima na području oko srednje škole Ivan Švear i osnovne škole Đure Deželića biti od posebnog značaja.