04.08.2017.

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok“ dobio konačno odobrenje JASPERS-a

Projekt „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb Istok“ ukupne vrijednosti 702.189.594 kn koji ima za cilj osigurati priključak na javni vodoopskrbi sustav za 105.000 stanovnika istočnog dijela Zagrebačke županije, u završnoj je fazi pripreme dokumentacije za financiranje iz fondova EU.

Projektom RVS Zagreb Istok je obuhvaćena gradnja nove, odnosno, rekonstrukcija postojeće javne vodoopskrbne mreže i pripadajućih objekata na području Dugog Sela, Ivanić-Grada, Svetog Ivana Zeline i Vrbovcu te općina Brckovljani, Rugvica, Kloštar Ivanić, Križ, Bedenica Dubrava, Farkaševac, Gradec, Preseka i Rakovec.

Projekt „RVS Zagreb Istok“ će se financirat kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Iz europskih fondova bit će osigurano 481.792.172 kuna ili 68,61 posto sredstava, a iz nacionalnih izvora 220.397.419 kuna, odnosno 31,39 posto. Nacionalna komponenta će se sa po 12,55 posto financirati iz proračuna RH i proračuna Hrvatskih voda, dok će preostalih 6,28 posto ili oko 44 milijuna kuna osigurati investitor, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. odnosno gradovi i općine uključeni u projekt te Zagrebačka županija.

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. dobila je konačno odobrenje JASPERS-u (ocjenjuje sve velike projekte koji se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda), koje potvrđuje da je projekt spreman za prijavu za sufinanciranje, što znači da projekt udovoljava svim traženim uvjetima od strane Europske komisije.

Slijedeći korak je dostava aplikacijskog paketa dokumenata u Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Hrvatske vode, koji će izvršiti pregled dokumenata te ukoliko ne bude nikakvih primjedbi, aplikacijski paket će se dostaviti na konačno odobrenje Europskoj komisiji.