18.04.2017.

Proširenje sustava javnih bicikla

Novopostavljena stanica uz Specijalnu bolnicu Naftalan je izmaknuta s lokacije u Šumećanima temeljem zahtjeva Seoskog turizma Kezele.

U gradskom Proračunu za 2017. godinu su planirana sredstva za dodatno proširenje sustava javnih bicikla koji će do kraja godine biti postavljen na još jednu lokaciju u Gradu.

Prije postavljanja pripremit će se anketa putem koje će građani moći odabrati novu lokaciju između nekoliko ponuđenih: lokacija Željeznički kolodvor, lokacija Hotel Sport, lokacija Dubrovčak Lijevi ili neka druga lokacija prema odabiru korisnika.