05.04.2017.

Poticajne mjere za poljoprivrednike

U Ivanić-Gradu su 4. travnja 2017. predstavljene poticajne mjere za poljoprivrednike, među ostalim i nove poticajne mjere iz gradskog proračuna za OPG-e s područja Grada Ivanić-Grada, na koje se odazvalo 16 poljoprivrednih gospodarstava.

Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Javora Bojana Leša, predstavnici gradske razvojne agencije IGRA su se osvrnuli na protekli Javni poziv za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, za koju se uz pomoć Gradske razgojne agencije natječe 13 OPG-a.
Slijedeći javni poziv za mjeru 6.3. će biti objavljen 15. studenoga, pa se nositelji OPG-a već sad mogu početi pripremati za taj natječaj, preko kojega mogu dobiti potpore od 15.000 eura.

Grad Ivanić-Grad je od danas raspisao javni poziv za sufinanciranje projekata OPG-a za unapređivanje stočarske i biljne proizvodnje, za koji je za sada planirano ukupno 250.000 kuna iz gradskog proračuna.

Uz već uhodanu mjeru sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja krava, junica i krmača sa po 100 kuna po osjemenjivanju, OPG-i s područja Grada Ivanić-Grada se mogu javiti za sufinanciranje:
- nabave rasplodnog stada u govedarstvu do 5.000 kuna po OPG-u, u svinjogojstvu do 3.000 kn, u ovčarstvu i kozarstvu do 1.000 kn, i za nabavu pčelinjih matica do 1.000 kuna,
- ispitivanja mesa na trihinelozu 50% troška po uzorku,
- uzorkovanja tla za ispitivanje i troška kalcifikacije poljoprivrednog zemljišta, 25% troška ili ukupno 500 kuna po korisniku,
- nabave opreme za navodnjavanje zatvorenih i otvorenih prostora, te nabave antifrost sustava, 25% troška ili najviše 2.000 kuna po korisniku,
- rekonstrukcije, izgradnje i opremanja plastenika i staklenika, 20% troška materijala i opreme ili najviše 5.000 kuna po korisniku,
- nabave certificiranog sadnog materijala za trajne nasade u voćarstvu i vinogradarstvu, Grad će sufinancirati 30% troška nabave sadnica, a najviše 5.000 kuna po OPG-u.

Javni poziv traje mjesec dana, a ovisno o odazivu OPG-a, grad će prilagoditi mjere njihovim potrebama, rekao je gradonačelnik.
Zainteresirani mogu detaljnije informacije dobiti u Gradskoj razvojnog agenciji IGRA u prizemlju Gradske uprave u Ivanić-Gradu.

Radojka Šporer