23.11.2016.

Sanacija krovišta stare škole u Dubrovčaku Lijevom

U tijeku su radovi na zgradi na sanaciji krovišta iznad stepeništa i sanitarnih čvorova stare škole u Dubrovčaku Lijevom, odnosno zamjena kompletnog krovišta na tom dijelu stare škole nakon koje će uslijediti i prekrivanje limom.

Uz navedene radove, izvode se i radovi na popravku dotrajalih dijelova velikog krovišta i to u obliku zamjene rogova, dotrajalih letvi i dotrajalog crijepa. Cjelokupni radovi se izvode sa ciljem sprječavanja daljnjeg propadanja objekta do onoga trenutka kada će kompletno krovište ići u rekonstrukciju.

Nakon završetka radova na krovištu objekta stare škole biti će izvršeni i radovi na postavljanju staze u dužini 20 metara (opločenje) do sakristije župne crkve Sv. Nikole biskupa u Dubrovčaku Lijevom.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji urušenog dijela krovišta u iznosu 36.600 kn izvodi građevinski obrt Husarić, dok su sredstva osigurana iz gradskog proračuna.