30.11.2016.

Obnova potkrovlja i fasade na dječjem vrtiću centar

Zbog energetskih ušteda Grad Ivanić-Grad je započeo radove na obnovi potkrovlja u dječjem vrtiću u centru grada.

U tijeku je demontaža krovište nakon kojega će uslijediti izolacija potkrovlja kamenom vunom te ponovno vraćanje pokrova. Radovi uključuju i kompletnu obnovu fasade, na kojoj se trenutno izvode pripremni radovi demontaže gromobrana i krovnih vertikala. Završetak radova na fasadi se predviđa do kraja godine, čim se postignu adekvatni vremenski uvjeti.

Ukupna investicija iznosi 335.000,00 kuna, od čega je 155.000,00 kuna osigurano iz gradskog proračuna, dok su preostala sredstva od 180.000,00 kuna osigurana uz suradnju Grada Ivanić-Grada i Zagrebačke županije.