02.11.2016.

Izvješće o provedenom postupku i prijedlog za izbor kandidata - komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u sastavu:

  1. Milivoj Maršić, predsjednik
  2. Sandra Abramović, članica i
  3. Tihana Vuković Počuč, članica

dana 2. studenoga 2016. godine utvrdilo je Izvješće o provedenom postupku i prijedlog za izbor kandidata povodom oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao – Viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 112-03/16-01/3, URBROJ: 238/10-04/25-16-10), objavljenom dana 10. listopada 2016. godine putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče i službene stranice Grada Ivanić-Grada.

Temeljem navedenog Izvješća za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada predložena je Ivana Vnučec Perko iz Kloštra Ivanića, Šćapovec 64.