10.11.2016.

Bespovratno 200.000 kn poduzetnicima za usluge pisanje EU projekata

Zagreb, 10. studenog 2016. – Zagrebačka županija bespovratno će dodijeliti 200.000 kuna mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa svog područja za pokriće tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU. Natječaj za navedena sredstva otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Ovim potporama želi se ojačati konkurentsku sposobnost poduzetnika s područja Zagrebačke županije te ih poticati na prijavu i korištenje sredstava fondova i programa Europske unije, ali i povećati broj uspješno pripremljenih i prihvaćenih projekata županijskih poduzetnika.

Potpore će se dodjeljivati za stručnu pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Prijavu mogu podnijeti subjekti malog gospodarstva prema uvjetima natječaja među kojim ističemo da prijavitelj mora imati sjedište na području Zagrebačke županije, podmirene obveze prema zaposlenima te u trenutku podnošenja prijave na natječaj već imaju ugovorenu, naručenu ili u izradi uslugu tehničke pomoći u smislu ovog natječaja. Također, važno je da se prijavljeni projekt ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Maksimalni iznos potpore koji jedan poduzetnik može ostvariti je do 50 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000 kuna, pri čemu treba naglasiti da se jednom poduzetniku temeljem ovog natječaja može dodijeliti samo jedna potpora.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane mikro, male i srednje poduzetnike s područja županije da svoje prijave dostave preporučenom pošiljkom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb ili osobno na navedenoj adresi u pisarnicu na 6. katu.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za gospodarstvo Zagrebačke županije, soba 25. Za više informacija prijavitelji se mogu obratiti na broj telefona 01/6009-457, telefax 6009-488 ili putem e-maila na: v.ljubesic@zagrebacka-zupanija.hr ili uog@zagrebacka-zupanija.hr.