11.05.2016.

Prva nacionalna kampanja „Biciklom na posao“ – 9. svibanj – 2. lipnja 2016.

Grad Ivanić-Grad, kao član mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE,  poziva građane Grada Ivanić-Grada da se aktivno uključe i sudjeluju u nacionalnoj kampanji poticanja održivog načina prometovanja koja se pod nazivom „Biciklom na posao“ održava od 09. svibnja do 2. lipnja 2016. na području cijele Hrvatske. Uz CIVINET  Slovenija-Hrvatska-JIE,  organizator kampanje je i Udruga sindikat biciklista.

Cilj ove kampanje je da potakne organizacije, tvrtke i njihove zaposlenike da za odlazak na posao koriste  bicikl, kao brže, zdravije, jeftinije i ekološki odgovornije prometno sredstvo.

CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE  je mreža gradova i drugih sudionika, koji se na području Slovenije i Hrvatske te Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije bave održivim planiranjem i upravljanjem mobilnošću u gradovima. Cilj mreže je prenošenje znanja i dobre prakse te osmišljavanje zajedničkih projekata kojima će se financirati buduće aktivnosti održivog prometa i bolje mobilnosti.

Češće biciklom na posao - rijeđe autom kod doktora!