21.06.2016.

Zdravstvena zaštita Ivanić-Grada

Poštovane Ivanićanke i poštovani Ivanićani,

dužan sam osobno iznijeti činjenice u vezi zdravstvene zaštite našeg Grada kojoj je svrha da svima nama osigura sustavnu i kvalitetnu skrb. Pružatelj usluge zdravstvene skrbi u Gradu je Dom zdravlja Zagrebačke županije, ispostava Ivanić-Grada, a hitne medicine Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije te su obje institucije primarno financirane iz državnog proračuna.  

Gradska Uprava Ivanić-Grada, usprkos činjenici što nema direktnu odgovornost u pružanju i financiranju usluga zdravstvene zaštite, svojim je aktivnim djelovanjem bila snažan korektiv navedenim institucijama te smo u proteklom periodu:

1. Nažalost, naš je Grad 2012. godine, tj. za vrijeme bivše vlasti, ostao bez 4 tima hitne medicine što se nije smjelo dopustiti. Kako naši građani ne bi bili u potpunosti uskraćeni u području hitnih medicinskih intervencija izdvajali smo iz gradskog proračuna i financijska sredstva da bar dijelom premostimo veliki jaz koji je nastao gubitkom tima hitne medicinske službe, što naravno, bivša vlast nije niti mogla osigurati zbog prevelikih proračunskih dubioza i iznimno krnjeg gospodarenja s novcima građana Ivanić-Grada.

Danas smo konačno uspjeli izjednačiti naš grad sa ostalima u županiji i dobiti 5 T1 timova čime su učinjeni značajni pomaci u dostupnosti Hitne našim građanima, a inicijativa koju smo predvodili sakupljajući potpise zajedno sa našim građanima urodila je plodom, čime smo pokazali da smo spremni boriti se i izboriti za javni interes svih u ovom gradu djelima, a ne samo riječima.

2. Dakle uočivši problem još smo prošle godine financirali rad kardiologa, a danas financiramo rad logopeda te smo iz teške situaciji u zdravstvu na dobrom putu da u suradnji sa našim sugrađaninom specijalistom internistom i Domom zdravlja Zagrebačke županije isfinanciramo i dijelom riješimo problem nedostatka internističkih ambulanata, a u cilju općeg interesa svih građana našeg grada.

3. aktivno lobiramo da laboratorij mikrobiologije ostane u našem Gradu što vjerujemo da ćemo sa mjerodavnom službom Zagrebačke županije iznaći način da zadržimo i laboratorij.

U svakom slučaju zadržat ćemo i dalje proaktivnost u djelovanju po pitanju zdravstvene zaštite naših građana jer je to jedno od osnovnih prava svakog čovjeka. 

Rado bih pozvao i kolege iz GO SDP Ivanić-Grada koji "revno" komuniciraju o možebitnim mogućnostima da se radije aktivno uključe svojim konkretnim djelima u zdravstvenu zaštitu Grada. To mogu učiniti i putem predstavnika tijekom sjednica Gradskog vijeća ili pak u osobnom razgovoru sa mnom, kao Gradonačelnikom.

Nadam se da će kolege iz GO SDP Ivanić-Grad shvatiti da se osobe, neovisno o političkoj pripadnosti, u 21. stoljeću ne treba "natjeravati" jer postoji znatno humaniji način izražavanja i djelovanja. Naime, samo osobe koje ne znaju pokrenuti i realizirati promjene imaju želju da nekog "tjeraju" te da komuniciraju kako nekog žele "pokušati natjerati", a postoje i osobe koje pokreću, motiviraju i djeluju te uvode vidljive promjene o kojima, između ostalog, djela komuniciraju. Vjerujem da će i kolege iz GO SDP Ivanić-Grad s vremenom prilagoditi svoje ponašanje ovom stoljeću.

Srdačan pozdrav,


Javor Bojan Leš
Gradonačelnik Ivanić-Grada