14.06.2016.

Vijećnici SDP-a i HNS-a ugrozili projekt izgradnje nove kanalizacije i vodovoda vrijedan 290 milijuna kuna

13. lipnja 2016. godine održana je zajednička sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

Na sjednici Gradskog vijeća na dnevnom redu su bile dvije točke koje se odnose na pripajanje Vodoopskrbe i odvodnje Ivanić-Grad d.o.o. i Odvodnje Ivanić-Grad d.o.o. sa trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o..

Najveća prednost ovog pripajanja proizlazi iz mogućnosti prijavljivanja velikih projekata na fondove EU. Okrupnjavanjem javnih isporučitelja vodoopskrbe i odvodnje u jedno zajedničko poduzeće, jedini je preduvjet JASPERS* konzultanta za mogućnost prijave navedenih projekata na fondove EU.

Ako se ne zadovolje uvjeti JASPERSA gubi se mogućnost sufinanciranja 90% iz fondova EU, te financiranje pada na teret Grada, odnosno njegovih građana ili se projektna realizacija prolongira što nije povoljna opcija za građane ovog kraja.

Cijena investicija za projekt izgradnje nove kanalizacije i vodovoda za naše područje iznosi 220 milijuna kuna za odvodnju i 77 milijuna kuna za vodoopskrbu, što uključuje 25 km novog vodovoda za sve tri jedinice lokalne samouprave te za odvodnju 67 km nove kolektorske mreže sa novim pročistačem otpadnih voda.

Neupitna je potreba naših građana za ovim projektom, samo je sada ugrožen financijski izvor koji bi u potpunosti mogao podržati ovakvu znatnu investicijsku strukturu. Podsjećamo, kompletna investicija vodoopskrbe i odvodnje na području istoka Zagrebačke županije iznosi oko milijardu kuna sa PDV-om.

Na spornoj zajedničkoj sjednici vijećnici SDP-a, HNS-a i ORAH-a Kloštar Ivanić kao i vijećnici SDP-a i HNS-a Ivanić-Grad nisu podržali pripajanje gradskih poduzeća u zajedničko županijsko poduzeće, čime  je ugrožena realizacija projekta izgradnje nove kanalizacije i 25 km dugog vodovoda. Cijelu odgovornost u slučaju propasti ovog projekta snosi SDP i HNS.

Odluku su podržali vijećnici HDZ-a, HSS-a, HČSP-a, HSLS-a, HSU-a Ivanić-Grad i Kloštar Ivanić, kao i nezavisni vijećnici, dok su vijećnici općine Križ jednoglasno podržali pripajanje bez obzira na stranačku opredijeljenost, čime je prepoznat te stavljen naglasak na veliku nužnost kao i važnost ovoga projekta.

*JASPERS - zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama je instrument tehničke pomoći Europske komisije kreiran u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD-om) za podršku infrastrukturnim projektima.