21.07.2016.

Završena elektro-punionica u Ivanić-Gradu

Projektom se planira uvođenje prve punionice za električna vozila, na visoko frekventnoj lokaciji područja Ivanić-Grada, identificiranom kao najpogodnijom za pristup ciljane skupine građana i posjetitelja. E-punionice omogućavaju punjenje baterije tipičnog gradskog električnog vozila  u trajanju do 60 min, što je uobičajeno vrijeme boravka vozila na javnom parkirnom mjestu.

Osim toga, pozadinski ICT sustav omogućava vrhunsko korisničko iskustvo uz pomoć sustava za autorizaciju koji podržava pretraživanje, rezervaciju i korištenje punionica u realnom vremenu putem aplikacije za pametne telefone i SMS platforme.

Projektom uvođenja elektro punionica i pripadajućeg pozadinskog ICT sustav za upravljanje želi se promovirati elektro mobilnost na području Ivanić-Grada, uz istovremeno poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u prometu.

Pitanje razvoja javne mreže punionica opisano je u Direktivi 2014/94/EU od 22.10.2014. godine o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, kojom se od država članica EU te JLS-ova, zahtjeva pravodobni pristup razvoju infrastrukture, a s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj tržišta električnih vozila, koje bi sa današnje veličine od oko 300.000 električnih vozila na području zemalja članica EU trebalo narasti na 6 milijuna do kraja 2020. godine.

U preliminarnom prijedlogu konačne verzije direktive, za Republiku Hrvatsku predložena je nužnost razvoja od minimalno 38.000 mjesta za punjenje do 2020. godine. Republika Hrvatska se jasno opredijelila da će u programskom razdoblju 2014.-2020. poticati razvoj tržišta električna vozila, čemu svjedoči i usvojena Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2014 – 2030). Na području Republike Hrvatske trenutno se nalazi 119 javno dostupnih utičnica, smještenih na 71 punionica koje se nalaze u 27 gradova (pregled infrastrukture dostupan je na: www.puni.hr), pri čemu na području Ivanić-Grada do sada još nije postojala niti jedna javno dostupna punionica za električna vozila.

Radovi na punionici su u potpunosti završeni te se čeka tehnički pregled nakon kojega će uslijediti i dobivanje uporabne dozvole.

Zainteresirani građani će uz dobivanje RFID kartice moći besplatno koristiti punionicu tijekom prvih godinu dana,  nakon čega će punionica biti dostupna putem SMS sustava Hrvatskog telekoma.

 

Ukupna vrijednost  investicije: 211.000,00 kn

Sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 39.000,00 kn

Sufinancirano sredstvima Zagrebačke županije: 70.000,00 kn

Grad Ivanić – Grad: 102.000,00 kn