11.07.2016.

Obnovljeno dječje igralište u Posavskim Bregima

U sklopu redovnog održavanja dječjih igrališta na području Grada Ivanić-Grada, djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. u cijelosti su obnovili dječje igralište na Posavskim Bregima.

Dio sprava je u cijelosti adaptiran pri čemu je truli dio sprava otklonjen i nadomješten novim dijelom dok su na ostalim spravama obavljeni manji popravci. U sklopu radova su također obnovljene i postojeće klupe te koševi za smeće.