23.02.2016.

Radna akcija na području MO Breška Greda

Dana 20.02.2016. godine, mještani Zeline Breške, Šemovca Breškog i Grede Breške, na incijativu Saše Bačeka, Bojana Kelšina i Pere Kelave, organizirali su radnu akciju na području MO Breška Greda.

Do pokretanja akcije je došlo zbog sve većeg odlaganja smeća na parcelama k.č.br. 3 k.o. Breška Greda i k.č.br. 26 k.o. Breška Greda što je prijetilo nastajanju divljih deponija.

U sklopu akcije skupljalo se smeće, odvozio otpadni građevinski materijal,  krčile su se navedene parcele, tj. nadvožnjak Greda-Opatinec, te djelomično skidale bankine zbog kojih se voda nije mogla ocijediti.

Kako učesnici ne bi bili gladni , osigurao se grah s kobasicama za sve sudionike radne akcije.

Samu radnu akciju je podržao gradonačelnik Javor Bojan Leš koji je i sam sudjelovao u akciji čišćenja te samim svojim činom uvelike oduševio sudionike radne akcije.