07.12.2016.

Proširenje mreže javne rasvjete u Šarampovu Donjem

Nakon održanog Zbora građana Mjesnog odbora Šarampov Donji gdje su građani iznijeli potrebu postave novih lampi na djelu Žutičke ulice od Društvenog doma do Kelšinove ulice, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zatražio je hitno rješavanje prijavljenog problema jer se radi o iznimno opasnoj lokaciji – oštar zavoj gdje prometuje velik broj vozila.

Radovi proširenja mreže javne rasvjete na spomenutoj lokaciji izvedeni su dana 5. i 6.12.2016. godine, a izvođač radova bilo je trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. sa kooperantima.  Ovim proširenjem mreže javne rasvjete osigurana je kontinuirana rasvjeta Žutičke ulice od Društvenog doma do Ulice Vrba i nogometnog igrališta Šarampov Donji čime je dat doprinos sigurnosti prometa navedenom ulicom.