17.12.2016.

Objavljen natječaj Umjetnost i kultura za mlade

Ministarstvo kulture je objavilo natječaj pod nazivom Umjetnost i kultura za mlade koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Potpora se dodjeljuje za jednu od tri skupine aktivnosti: 
    1. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama;
    2. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju;
    3. Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa.

Prihvatljivi prijavitelji su, ovisno o skupini aktivnosti u koju se ulaže, umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalne djelatnosti, ustanove u kulturi, zaklade i jedinice lokalne/regionalne samouprave. Uvjet je da prijavitelj bude registriran najmanje 12 mjeseci od dana objave Poziva (12.12.2016.)

Projekti će se sufinancirati u iznosu od 100% prihvatljivih troškova, a rok za prijavu je 28.02.2017. Upute za prijavitelje te ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.ra-igra.hr/natjecaj/umjetnost-i-kultura-za-mlade/  

Grad Ivanić-Grad i Razvojna agencija IGRA pozivaju sve zainteresirane udruge i organizacije koje zadovoljavaju uvjete prihvatljivosti te imaju ideje/programe koji bi bili prihvatljivi u okviru ovog Poziva da nam se jave kako bi im mogli pružili podršku u izradi projektne prijave.