19.08.2016.

Uređenje okoliša osnovne škole Josip Badalić

Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad su izveli završne radove uređenja okoliša osnovne škole Josip Badalić u Ivanićkom Graberju.

U suradnji Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i Savjeta mladih Zagrebačke županije kupljeni su novi zglobni koševi sa mrežicama te nove košarkaške table, kao i dodatne četiri klupe.

U dogovoru sa školom Komunalni centar je pripremio novi betonski plato sa stolovima na koje su montirane klupe za potrebe nastave u prirodi, dok su kreativni osnovnoškolci u sklopu eko akcije zidovima i ogradi uz igralište dodali potpuno novu veselu vizuru.

U pripremi su i planovi za kompletno uređenje i površine vanjskog igrališta, kao i priprema dokumentacije za projektiranje dugo očekivane školsko-sportske dvorane.