23.11.2015.

Košarkaško igralište u Deanovcu

U dogovoru sa Mjesnim odborom Deanovec, djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad su postavili nove košarkaške table i obruče na igralištu iza društvenog doma.