06.11.2015.

Dječje igralište Dubrovčak Lijevi

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad završili su radove preseljenja igrališta na novu lokaciju iza društvenog doma.
 
U sklopu preseljenja su popravljene sve sprave, napravljena je betonska podloga sa rubnjacima, postavljene su antistres podloge ispod svake dječje sprave, te je oko sprava nasuta batuda kako bi zaštitila djecu od ozljeda u slučaju pada.