22.05.2015.

Prezentacija projekta modernizacije i rekonstrukcije kolosijeka

Jučer je u maloj dvorani POU u Ivanić-Gradu održana prezentacija projekta Modernizacije i rekonstrukcije postojećeg kolosijeka te izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolsiječne pruge na pojedinim dionicama željezničke pruge Dugo Selo – Novska, djela koji se odnosi na Ivanić Grad. Navedeni projekt koji obuhvaća dionicu pruge u dužini 84 km od strateške je važnosti za unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj, važnosti za cjelokupni razvoj željezničke mreže, osobito na RH1 paneuropskom koridoru.

Da pojednostavimo: rekonstrukcija, osim gore navedenog, uključuje i radove na izradi mnogo puta spomenutog podvožnjaka na željezničkom prijelazu koji obuhvaća kraj Vulinčeve, odnosno početak Savske ulice. Prezentacija na kojoj nije bilo predstavnika glavnog projektanta iako stručno odrađena sa strane prezentera, nije mogla odgovoriti na brojna pitanja koja su se sama nametnula od strane građana koji su, a da toga nisu bili ni svjesni, uključeni u taj projekt.

Naime ovaj projekt, za kojeg izvođač već ima lokacijsku dozvolu, donosi mnogo izmjena u postojeći izgled grada. Na primjer projektom je zamišljeno da će samo izgradnjom podvožnjaka ispod pruge, današnje ulice – Ulica Ruža i Kolodvorska biti jednosmjerne. Nadalje postavlja se pitanje sudbine poslovnih objekata u zoni Vulinčeva – Savska te obiteljskih kuća u Ulici Ruža.

Svi znamo da je današnja pruga s jednim kolosijekom već preblizu obiteljskim objektima u spomenutoj Ulici Ruža i građanima u Kolodvorskoj ulici. Izgradnja drugog kolosijeka, istu će dodatno približiti kućama za dodatnih 15-20 metara. Vlasnici poslovnih prostora u Vulinčevoj i Savskoj već navodno trpe posljedice najava ovog projekta jer im najmoprimci otkazuju suradnju no najgore od svega je nedostatak informacija, tako da su neki od naših sugrađana tek na prezentaciji saznali da ostaju bez dijela dvorišta, jednog metra kuće ili CIJELE KUĆE.

 

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada g. Javor Bojan Leš predložio je da se na ovu temu ponovno održi prezentacija, ali ovaj put tako pripremljena da može odgovoriti i na mnoga imovinsko pravna pitanja naših građana.

Osim toga predložio je da se svi zainteresirani građani jave u Gradsku upravu gdje će imati priliku nadležnoj gradskoj službi postaviti svoja pitanja.