08.05.2015.

Energetska obnova obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.
Moguće je kombinirati mjere energetske učinkovitosti (stolarija, fasada, grijanje) i mjere korištenja obnovljivih izvora energije (solarni kolektori, dizalice topline, fotonaponi, kotlovi na drvne pelete).
Za područje Grada Ivanić-Grada potpora FZOEU iznosi 40%, a Fond financira i trošak naknade energetskim certifikatorima.
Prvi korak koji građani trebaju napraviti je kontaktirati certifikatora s "Liste energetskih certifikatora koji ulaze u provedbu Programa energetske obnove obiteljskih kuća".
Na Listi certifikatora za područje Zagrebačke županije nalaze 3 ovlaštena certifikatora s područja Grada Ivanić-Grada:
1. Holdon d.o.o., Trg Vladimira Nazora 15/II, Ivanić-Grad, tel. 01 2831 480
2. Ivan Kožar, Ivana Horčićke 20, Ivanićko Graberje, tel. 01 55 727 10
3. Studio Infras d.o.o, Zagrebačka 30, Ivanićko Graberje, tel. 01 2820 499.
Grad Ivanić-Grad, zainteresiranim građanaima, može dati osnovne informacije o programu potpora, a detaljne upute nalaze se na www.fzoeu.hr.