05.03.2015.

Odluka o subvencioniranju premije osiguranja poljoprivrednim gospodarstvima

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada odobrava subvencioniranje premije osiguranja u visini 25% od ugovorene premije za 2015. godinu, a najviše do 3.000,00 kuna po osiguranom poljoprivrednom gospodarstvu, koje udovoljava sljedeće uvjete:

1)    da je upisano u UPISNIK poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave Zagrebačke županije (iskaznica OPG);

2)    da imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada Ivanić-Grada  (izvod iz katastra, vlasnički list);

3)    da ima poljoprivredne površine i životinje koje osiguravaju na području Grada Ivanić-Grada (izvod iz katastra, vlasnički list) susjednih županija i Grada Zagreba;

4)    da ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu za rizike iz točke II ove Odluke i predmete osiguranja koje subvencionira Grad Ivanić-Grad.

 

            Subvencioniraju se premije osiguranja za sljedeće osigurane rizike:

5)    rani mraz, tuču, požar i udar groma – za usjeve nasade i sadni materijal,

6)    uginuće, prisilno klanje i prisilno ubijanje zbog bolesti ili nesretnog slučaja – za životinje,

7)    požar i neke druge opasnosti – za plastenike i staklenike s pripadajućom opremom.

PREUZMITE DOKUMENTE: