23.02.2015.

Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Sjednica će se održati dana 26. veljače 2015. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

 

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. 0.    Aktualni sat
  1. 1.    Informacija o problematici prestanka rada pojedinih specijalističkih ordinacija u Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Ivanić-Grad.

Izvjestitelj: Gradonačelnik

 

  1. 2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu                                                                                   

Predlagatelj : predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Izvjestitelj: Laura Voštinić, viša stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

 

  1. 3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2014./2015.

 

Predlagatelj: Komisija za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Maja Holub Injić, članica Komisije za dodjelu stipendija

 

  1. 4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

 

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

  1. 5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

  1. 6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

  1. 7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

  1. 8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu i postupcima premještanja, blokiranja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Ivanić-Grada 

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

  1. 9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Gradu Ivanić-Gradu

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji robe  izvan prodavaonica na području Grada Ivanić-Grada

Predlagatelj: Gradonačelnik

Izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

 11. Razno

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                  Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: