18.02.2015.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos u Gradsku upravu Grada Ivanić-Grada

- na radno mjesto savjetnika za gospodarstvo

- jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

-       VSS, magistar prava

-       položen Državni stručni ispit

-       najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

PREUZMITE DOKUMENTE: