12.02.2015.

Čišćenje snijega sa krovova

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom tokom današenjeg dana obavlja radove na čišćenju snijega sa krovova objekata, ne bi li uklonili nanose koji ugrožavaju sigurnost građana.