28.08.2015.

Crkva sv. Maksimilijana u Posavskim Bregima

Završeni su radovi na obnovi fasade na crkvi sv. Maksimilijana u Posavskim Bregima, u slijedećoj fazi je predviđeno uređenje partera ispred crkve te ulazne ograde.