17.04.2015.

Ispravak ne namjerne pogreške - dječje igralište

Poštovani,

prilikom pisanja vijesti o dječjem igralištu u Donjem Šarampovu, dogodila se ne namjerna pogreška koju želimo ispraviti.

Naime, u veljači ove godine, delegacija u kojoj je bio gradonačelnik Javor Bojan Leš, komunalni redar, te predstavnici komunalnih tvrtki Grada Ivanić-Grada obilšli  su sve Mjesne odbore, sastali se s njihovim predstavnicima, te razmotrili i popisali sve zahtjeve Mjesnih odbora s naglaskom na prioritete.

U ime Mjesnog odbora Donji Šarampov 05.02.2015. na zajedničkom terenskom kolegiju u Donjem Šarampovu  bio je prisutan predsjednik VMO.  Tom prilikom je utvrđeno sedam zahtjeva, među kojima je bilo i dječje igralište i to sa dvije stavke:                      

1. popravak i zamjena sprava koje su skoro sve potrgane                                                   2. preseljenje na lokaciju ispred Društvenog doma

Udruga "Mali princ" nije inicirala radove na dječjem igralištu, što se moglo naslutiti iz donjeg članka, nego Mjesni odbor Donji Šarampov. Shodno tome niti igralište ne "pripada" samo udruzi "Mali princ" već je napravljeno za svu djecu koja se tamo žele igrati. Naravno, uključujući i djecu Udruge.

Predstavnici udruge "Mali princ" izjavili su da je njima dječje igralište lijepo, uredno i da samo zahtjeva još određene sitne prepravke i prilagodbe.

Gradonačelnik Javor Bojan Leš ističe da će vrlo rado poslušati i sve ostale sugestije koje imaju u udruzi "Mali princ", kao i svih ostalih građana.

Molimo da uvažite ispriku i nadamo se da je ovime stvar puno jasnija.