24.10.2014.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 940-01/14-03/5, URBROJ: 238/10-04/30-14-1).

Rok za podnošenje ponuda je 03. studeni 2014. godine.

Ponude se podnose na propisanom obrascu s dokumentacijom navedenom na istom. Primjerak ugovora, koji je sastavni dio ponude, podnositelj ponude može zatražiti u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati u sobi broj 10 ili zatražiti putem e-maila: marija.cehko@ivanic-grad.hr.

Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati« osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

PREUZMITE DOKUMENTE: